Výbor

PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Imrich Mucska - predseda
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Prim. MUDr. Bohuš Matula
MUDr. Ján Hronec, PhD.
Prim. MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Prim. MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Imrich Mucska - predseda
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
MUDr. Ján Hronec, PhD.
Mgr. Ema Lamprechtová
Mgr. Oľga Bartišková