Program

Úvod:
Krstenie knihy – Poruchy spánku vo vybranej skupne neurologických ochorení 
Autori knihy: K. Klobučníková, P. Šiarnik, Z. Čarnická, B. Kollár

Hlavné témy
 
 • Poruchy spánku a neurologické ochorenia 
 • Poruchy spánku a neurodegeneratívne ochorenia
 • Poruchy spánku a cerebrovaskulárne ochorenia (CMP)
 • Poruchy spánku a epilepsia
 • Poruchy motoriky viazané na spánok
 • Spánkové poruchy dýchania a pneumologické ochorenia 
 • Nokturálne prejavy pneumologických ochorení
 • Spánok a respirácia
 • Overlap syndróm v spánkovej medicíne (Obštrukčné spánkové apnoe a chronická obštrukčná choroba pľúc, Obštrukčné spánkové apnoe a iné spánkové poruchy dýchania)
 • Spánkové poruchy dýchania (SPD) a priedušková asthma
 • Nové trendy v diagnostike a liečbe porúch spánku a spánkových porúch dýchania
 • Telemetria v spánkovej medicíne
 • Možnosť využitia mobilných aplikácií v dg SPD
 • Polygrafia vs. polysomnografia v diagnostike obštrukčného spánkového apnoe 
 • Obštrukčné spánkové apnoe a nadmerná denná spavosť so zameraním na vodičov 
 • OSA a vodiči - Legislatíva v ČR/ v SR  / v EÚ
 • Nadmerná denná spavosť – diagnostika a liečba
 • Psychologické a medicínske aspekty zdravotnej spôsobilosti na riadenie motorových vozidiel
 
Ďalšie témy odborného programu
 
 • Spánkové poruchy dýchania a ORL  
 • Poruchy spánku a psychiatria 
 • Poruchy spánku a spánkové poruchy dýchania u detí  
 • Neinvazívna ventilácia v spánkovej medicíne a anesteziológii 
 • Obezita – možnosti liečby 
 • (Obezitologická sekcia Diabetologickej spoločnosti o.z. SLS)
 • Sekcia sestier 
 • Somnologický kurz polygrafie pre lekárov a sestry
 • Videosekcia s interaktívnou účasťou 
 • Varia
 • Firemné sympóziá, workshopy
 
Predbežný časový harmonogram kongresu
 
10.10.2019 
13:00 Otvorenie kongresu a krstenie knihy
13:15 - 17:00 Odborný program
18:00 - 23:00 Diskusno-spoločenský program
 
11.10.2019
08:00 - 12:30 Odborný program
14:00 - 17:00 A Odborný program
14:00 - 17:00 B Sesterská sekcia 
19:00 - 24:00 Diskusno-spoločenský program
 
12.10.2019
08:30 - 12:30 Odborný program
13:00 Ukončenie kongresu
 
Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi.