Registračné poplatky

Registračné poplatky:

do 10.6.2019

Lekári 50€
Sestry a ostatní 30€
od 10.6.2019   
Lekári 70€
Sestry a ostatní 40€
Platba na mieste:  
Lekári 100€
Sestry a ostatní 50€
Dôchodcovia 10€


Kongresový poplatok prosíme uhradiť na účet číslo: 

IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018

SWIFT kód: UNCRSKBX

Variabilný symbol: 1012102019

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko (dôležité uviesť pre identifikáciu platby)

Informácia pre platcov poplatku z ČR: prosíme zvoliť SEPA platbu

Uhradený registračný poplatok je nevratný!

Cenník doplnkových služieb

Večera  10.10.2019 10 €
Obed 7 €
Diskusno-spoločenský večer 11.10.2019 20 €
Prehliadka Bratislavy 10 €

Aquapark Senec+SAI Wellness

(hradené priamo na pokladni Aquapark Senec pri vstupe)

19- 22 € / 3 hod.

 

 

Na zvolené doplnkové služby ako ubytovanie, strava, diskusno-spoločenský večer, sprievodný program vám bude zaslaná zálohová faktúra na email uvedený v registračnom formulári.

Objednané služby sa úhradou faktúry stávajú záväznými.

Storno podmienky:

Ubytovanie je možné zrušiť najneskôr do 5.9.2019. 

Strava a ostatné sprievodné aktivity je možné odhlásiť najneskôr do 30.9.2019. 

Po týchto termínoch bude účtovaný 100 % storno poplatok.