Ukončenie registrácie

Od 30.9.2019 je možnosť online registrácie ukončená.

Upozorňujeme na možnosť registrácie priamo na mieste.

 

Platba na mieste:

 celé podujatie         1 deň podujatia

Lekári

100€    .                       40 €

Sestry a ostatní

50€                              20 €

Dôchodcovia

10€