Registračný formulár

Aktívna účasť

možnosť prihlásiť sa do 20.6.2019

Ubytovanie
Sprievodné aktivity

(hradené priamo na pokladni Aquapark Senec pri vstupe)

požiadavky na stravu, alergie atď.

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov na webstránke www.tajpan.com. Podmienky spracovania osobných údajov